Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

wonderfulife
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viamentispenetralia mentispenetralia
wonderfulife
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
wonderfulife
9654 4c4e
Reposted fromblankspacee blankspacee vialove-in-vain love-in-vain
wonderfulife
3961 91ca 500
 Pieniny i Baca w robocie
wonderfulife
Happiness is not that easy to achieve, but having a handsome husband, a beautiful baby, and a great job helps.
— Ellen Pompeo
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viayeahlow yeahlow
wonderfulife
4976 e661 500
Pieniny Czorsztyńskie i Tatry..
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaestrachan estrachan
wonderfulife
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viatake-care take-care
wonderfulife
Reposted fromdreamadream dreamadream viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
wonderfulife

April 05 2015

wonderfulife

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk

January 25 2015

wonderfulife
5560 7cae
wonderfulife
8307 02c4
Reposted frommoai moai viawonderwall wonderwall
wonderfulife

Sztuka polega na tym,
żeby wciąż miał na ciebie ochotę, choć został zaspokojony.

Reposted frommnu mnu viasexonfire sexonfire
7985 2544
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaryskaa ryskaa
7585 76fb 500
Reposted fromsunlight sunlight
wonderfulife
4497 c984
Reposted fromRowena Rowena viasexonfire sexonfire

January 11 2015

wonderfulife
Idź wciąż naprzód.
— Walt Disney
wonderfulife
Pytasz, jak będę cię kochał, więc ci powiem, że na pewno głośno. Tak, żebyś wyraźnie poczuła na ciele każdą literę - od K, poprzez O, C, H, A aż do M. Dopiero później, tuż przed snem, będę kochał cię delikatnie i półgłosem, by, jak zaśniesz, kochać cię nie do powiedzenia.
— Piotr Adamczyk
wonderfulife
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl